Gayatri

Iz Shrimad Devi Bhagavatama

Knjiga XII

Poglavlje I

1-7. Nàrada reče: "O Deva! Ti si sada opisao pravila ispravnoga načina življenja i neuporedivu Devã Bhagavatãnu Veličinu. Ja sam također iz tvojih lotosovih usana čuo nektar Devãne Slave. Chandràyaça i druge Vrate koje si opisao veoma su teške za sprovesti.

Ovaj tekst sastavni dio je knjige Shrimad Devi Bhagavatam (IX - XII) koju možete nabaviti preko naše knjižareo knjigu ili vrlo povoljno u PDF formatu.

Ako vaš kompjuter ne razaznaje sva slova ovog teksta, kliknite ovdje

Stoga su oni neostvarivi običnim ljudima. Stoga, O Gospode! Milostivo mi opiši one radnje koje obični ljudi mogu lako obaviti, a da u isto vrijeme s njima mogu dobiti Siddhije i Devãnu Milost. Nadalje u vezi onog što si rekao o Gàyatrã u vezi sa Sadàchàrom, milostivo reci što je glavno i prvo i što daje najviše zasluga. O najbolji među Munijima! Ti si rekao da u Gàyatrã ima dvadesetčetiri sloga. Milostivo sada reci koji su njihovi Êiìiji, Chhande, Devate i druge stvari koje bi trebalo znati glede njih i tako zadovolji moje žudnje."

 8-27. Nàràyaça reče: "O Nàrada! Dva puta rođeni trebali bi obaviti ono što bi trebali ako su jedino uposleni u ponavljanju njihove Gàyatrã, bilo da jesu ili nisu u stanju obavljati Chandràyaça i druge Vrate. Koji god Bràhmiç ponavlja Gàyatrã tri tisuće puta i nudi Arghyu Suncu tijekom tri Sandhyà vremena, njega obožavaju Deve; što reći o drugim običnim ljudima. Bilo da čovjek obavlja Nyàsu ili ne, ako netko iskreno ponavalja Gàyatrã Devã, Čija je Priroda Postojanje, Inteligencija i Blaženstvo i meditira na Nju, čak ako postigne Siddhi od samo jednoga sloga, tada, kao rezultat toga, on se može nositi s najboljim među Bràhmaçima, Mjesecom, Suncem; ne, čak s Brahmom, Viínuom i Maheívarom. O Nàrada! Sada ću ti propisnim redom reći koji su Êiìiji, Chhande i Devate dvadesečetiri Gàyatrãna sloga. Êiìiji, propisnim redom, su:

 

(1) Vàma Deva, (2) Attri, (3) Vasiìtha, (4) Íukra, (5) Kaçva, (6) Paràíara, (7) veoma žestoki Viívàmitra, (8) Kapila, (9) Íaunaka, (10) Yajéavalkya, (11) Bharadvàja, (12) asketa Jamadagni, (13) Gautama, (14) Mudgala, (15) Vedavyàsa, (16) Lomaía, (17) Agastya, (18) Kauíika, (19) Vatsya, (29) Pulastya, (21) Màçáuka, (22) vrhovni asketa Durvàsà, (23) Nàrada i (24) Kaíyapa.

 Chhande su:

(1) Gàyatrã, (2) Uìçik, (3) Anuìîup, (4) Brihatã, (5) Pankti, (6) Triìçup, (7) Jagatã, (8) Atijagatã, (9) Íakkarã, (10) Ati Íakkarã, (11) Dhriti, (12) Ati Dhriti, (13) Viràî, (14) Prastàrapankti, (15) Kêiti, (16) Pràkêiti, (17) Àkêiti, (18) Vikêiti, (19) Samkêiti, (20) Akìarapankti, (21) Bhuâ, (22) Bhuvaâ, (23) Svaâ i (24) Jyotiìmatã.

 
Devate pojedinih slova propisnim redom su:
 
(1) Agni, (2) Prajàpati, (3) Soma, (4) Ãíàna, (5) Savità, (6) Àditya, (7) Brihaspati, (8) Maitràvaruça, (9) Bhagadeva, (10) Aryamà, (11) Gaçeía, (12) Tvaìtrà, (13) Pïìà, (14) Indràgnã, (15) Vàyu, (16) Vàmadeva, (17) Maitràvaruçi, (18) Viívadeva, (19) Màtrikà, (20) Viìçu, (21) Vasu, (22) Rudra Deva, (23) Kuvera i (24) blizanci Aívinã Kumàre.
 
O Nàrada! Tako sam ti rekao tko su Devate dvadesetčetiri Gàyatrãna sloga. Slušanje njih uništava sve grijehe i dodijeljuje sve plodove koji se dobivaju ponavljanjem Gàyatrã Mantre. (Bilješka: Devate navedene u Gàyatrã Brahma Kalpi drugačije su nego one ovdje).

 Ovdje završava Prvo Poglavlje Dvanaeste Knjige o opisu Gàyatrã u Mahà Puràçi Írã Mad Devã Bhàgavatam od Maharìi Veda Vyàse.

Poglavlje II

1-18. Nàràyaça reče: "O Nàrada! O Veliki Muni! Slušaj sada koje su Íakti Gàyatrã Devã propisnim redom. To su:

  (1) Vàma Devã, (2) Priyà, (3) Satyà, (4) Viívà, (5) Bhadravilàsinã, (6) Prabhà Vatã, (7) Jayà, (8) Íàntà, (9) Kàntà, (10) Durgà, (11) Sarasvatã, (12) Vidrumà, (13) Viíàleíà, (14) Vyàpinã, (15) Vimalà, (16) Tamopahàriçã, (17) Sïkìmà, (18) Viívayoni, (19) Jayà, (20) Vaíà, (21) Padmàlayà, (22) Paràíobhà, (23) Bhadrà i (24) Tripadà. 

Sada slušaj o pojedinim bojama slogova Gàyatrã Devã. To su:
 
(1) kao Champaka i Atasã cvijeće, (2)  kao Vidruma, (3) kao kristal, (4) kao lotos, (5) kao izlazeće Sunce, (6) bijela kao školjka, (7) bijela kao Kuçáa cvijet, (8) kao Prabàla i  lotosovo lišće, (9) kao Padmaràga, (10) kao Indranãlamaçi, (11) kao biseri, (12) kao šafran, (13) kao crni kolirium oka, (14) crvena, (15) kao Vaidïrya dragulj, (16) kao Ksaudra (Champaka stablo, med, voda), (17) kao turemerični prašak, žute boje (18) kao Kuçáa cvijet; i mlijeko, (19) kao zrake Sunca, (20) kao rep Íuka ptice, (21) kao Íatapatra, (22) kao Ketakã cvijet, (23) kao Mallikà cvijet i (24) kao Karavãra cvijet.
 
Sada o njihovim Tattvama. Redom to su:
 
(1) zemlja, (2) voda, (3) vatra, (4) zrak, (5) Àkàía (eter), (6) miris, (7) okus, (8) oblik, (9) zvuk, (10) dodir, (11) muški spolni organ, (12) anus, (13) noge, (14) ruke, (15) govor, (16) Pràça (životni dah), (17) jezik, (18) oči, (19) koža, (20) uši, (21) Pràça (dah koji ide gore), (22) Apàna, (23) Vyàna, (24) Sàmàna.
 
Sada o Mudrama slogova. To su:
 
(1) Sammukha, (2) Sampuîa, (3) Vitata, (4) Vistêita, (5) Dvimukha, (6) Trimukha, (7) Chaturmukha, (8) Paéchamukha, (9) Ìaçmukha, (10) Adhomukha, (11) Vyàpakànjali; (12) Íakaîa, (13) Yamapàía, (14) Grathita, (15) Sanmukhon mukha, (16) Vilamba, (17) Muìîika, (18) Matsya, (19) Kïrma, (20) Varàhaka, (21) Simhàkrànta, (22) Mahàkrànta, (23) Mudgara i (24) Pallava.
 
Mahàmudre četvrtog Gàyatrãna stopala su:

(1) Triíulayonã, (2) Surabhi, (3) Akìa màlà, (4) Linga i (5) Ambuja.

O Nàrada! Tako sam ti rekao sve o Mudrama i td. pojedinih Gàyatrãnih slogova. Ako tijekom Japama čovjek misli o svim ovima i u isto ih vrijeme ponavlja, svi njegovi grijesi bivaju uništeni i njegovo bogatstvo i ugled se povećavaju.

 Ovdje završava Drugo Poglavlje Dvanaeste Knjige o opisu Íakti, i td. Gàyatrãnih slogova u Mahà Puràçi Írã Mad Devã Bhàgavatam od 18.000 stihova od Maharìi Veda Vyàse.

Poglavlje III

 1-3. Nàrada reče: "O Bhagavàne! Ti si Gospod ovoga svijeta; Ti možeš iskazati naklonost i nenaklonost; Ti si posebno upučen u šezdesetčetiri Kàle (vrste znanja); Ti si glavni među Yogijima. Zato od tebe tražim da otkloniš moje dvojbe. Kojim zaslugama čovjek može biti oslobođen svih svojih grijeha i ograničenja i spoznati i zadobiti prirodu Brahme. O Gospode! I koji su Êiìiji, Chhande, Devate, Dhyàn i Nyàsa itd., tog svetog čina? To želim čuti."

 4-25. Nàràyaça reče: "O Nàrada! Postoji samo jedan put i iako je on veoma svet, ja ću ti ga otkriti. To je Gàyatrã Kavacha (oklop, odn. amulet, izvjesne Mantre se napišu i nose kao amulet). Ona može uništiti sve grijehe. Stoga kazivati je ili je držati na vlastitome tijelu omogućuje čovjeku da bude oslobođen svih grijeha i da mu se sve želje ispune i on dobiva Sàyuja Mukti s Devã (stopljen s Devãnim Tijelom). Slušaj sada koji su Êiìiji, Chhande i td. ove Kavache. Brahmà, Viínu i Maheívara su Êiìiji; Rik, Yajus, Sàma i Atharna Vede su Chhande; Paramà Kalà Gàyatrã prirode Brahme je Devata; Tat u Gàyatrã je Vãja; Bharga je Íakti; i Dhãyah je Kãlaka; i njena Viniyoga (primjena) je postizanje Mokìe.

S prva četiri sloga dodirni srce; s naredna tri slova dodirni glavu; s naredna četiri slova dodirni čuperak na kruni glave; s naredna tri slova Kavachu; s naredna četiri slova dodirni oči i sa zadnja četiri slova napravi Nyàsu po cijelome tijelu govoreći Astràya Phaî. (Bilješka: tri sloga nedostaju).

O Nàrada! Slušaj sada kako ide Devã Gàyatrãna meditacija, koja dodijeljuje sve želje. 

Gàyatrã Devã ima pet lica; jedno je bijele boje; ostala četiri su biserne boje, Vidruma boje (boje korala), zlatne i Nãlakàntamaçi (tamno plave) boje. Svako lice ima tri oka; na glavi se nalazi kruna od dragulja sa znakom mjeseca koji sjaji na njoj. Njeno tijelo je sastavljeno od dvadesetčetiri Tattve. Ona ima deset ruku. U najvišoj desnoj i lijevoj ruci Ona drži dva lotosa; u rukama niže drži disk i školjku; dolje niže drži konop i lobanju; dolje niže omču i štap; s najdonjom desnom i lijevom rukom Ona pravi znakove nalaganja neustrašivosti i spremnosti da dodijeli milosti.

 Ovako meditirajući na Írã Gàyatrã, čovjek treba recitirati Kavachu i to ovako: Neka me Gàyatrã Devã zaštiti sprijeda; Sàvitrã Devã neka me zaštiti s moje desne strane; Sandhyà Devã neka me zaštiti odostraga; i neka me Devã Sarasvatã zaštiti s lijeva. Neka me moja Majka Pàrvatã Devã štiti sa svih strana. Neka Jalaíàyinã zaštiti moj jugoistok; Yàtudhàna Bhayankarã neka zaštiti moj jugozapad; Pavamànavilàsinã neka zaštiti moj sjeverozapad; Rudrarïpiçã Rudràçã neka zaštiti moj sjeveroistok. Neka me Brahmàçã zaštiti odozgor i neka me Vaiìçavã zaštiti odozdo. Neka riječ Tat u Gàyatrã zaštiti moje noge; Savituh neka zaštiti moja koljena; Vareçyam neka zaštiti moje slabine; Bhargah neka zaštiti moj pupak. Neka Devasya zaštiti moje srce; Dhãmahã neka zaštiti moj vrat; Dhiyah neka zaštiti moje oči; Yah neka zaštiti moje čelo; Nah neka zaštiti moju glavu i neka Prachodayàt zaštiti čuperak na kruni moje glave.

Zatim opet:

 neka Tat dvadesetčetiri slogovne Gàyatrã zaštiti moju glavu; Sa neka zaštiti moje čelo; Vi neka zaštiti moje oči; Tu neka zaštiti moje obraze; Va neka zaštiti moje nosnice; Re neka zaštiti moja usta; çi neka zaštiti moju gornju usnu; Yaâ neka zaštiti moju donju usnu; Bha neka zaštiti dio unutar moga lica; Rgo neka zaštiti moje obraze; De neka zaštiti moje grlo; Va neka zaštiti moja ramena; Sya neka zaštiti moju desnu ruku; Dhã neka zaštiti moj pupak; Yo neka zaštiti moje slabine; Yo neka zaštiti moj anus; Nah neka zaštiti moje butine; Pra neka zaštiti moja koljena; Cho neka zaštiti moje potkoljenice; Da neka zaštiti moje pete; Yà neka zaštiti moje noge; i neka At zastiti sve moje strane.

O Nàrada! Ova božanska Devã Gàyatrãna Kavacha može svladati stotine i tisuće prepreka i zala; ona može dati šezdesetčetiri Kale i oslobođenje. Slavom ove Kavache čovjek se može osloboditi svih zala i može postići stanje Brahme. Čak štoviše, onaj koji ovo čita ili sluša postiže plodove koji se dobivaju darivanjem tisuću krava.

 Ovdje završava Treće Poglavlje Dvanaeste Knjige o opisu Írã Gàyatrãne Kavache u Mahà Puràçi Írã Mad Devã Bhàgavatam od 18.000 stihova od Maharìi Veda Vyàse.

Poglavlje IV

1-2. Nàrada reče: "O Bhagavàne! Ja sam od tebe čuo sve o Írã Gàyatrãnoj Kavachi i Mantri. O Deva Deva! O Ti, Poznavatelju sadašnjosti, prošlosti i budućnosti! Sada mi reci o Hridayi, najvišoj, unutrašnjoj ili ezoteričkoj suštini Gàyatrã, držanjem koje, dok se ponavlja Gàyatrã, čovjek može postići sve zasluge. Ja sam veoma željan čuti o ovom."

 3-8. Nàràyaça reče: "O Nàrada! Ovaj predmet Gàyatrãne Hridaye izričito je opisan u Atharva Vedi. Sada ću ti podrobno reći o toj velikoj tajni. Slušaj!

Prvo uzmi da je Gàyatrã Devã, Majka Veda, Kosmičkog Oblika (Viràtt rupà) i meditiraj da sve Deve borave na Njenome tijelu. Zatim budući da su Piçáa (tijelo) i Brahmàçáa (svemir) slični, zamisli sebe da si oblika Devã i meditiraj kako su Devate unutar tebe. Punditi, Poznavatelji Veda, kažu da onaj koji još nije Adhikàrã, još nije spreman obožavati Devu, jer on još sebe nije uspio učiniti Devom; stoga da bi uspostavio znanje o jednoti imeđu Deve i sebe, čovjek mora meditirati na Deve unutar svog tijela.

 O Nàrada! Sada ću ti govoriti o Gàyatrãnoj Hridayi, poznavanjem koje svaki čovjek biva u stanju postati Deva. Slušaj! Êiìi ove Gàyatrã Hridaye je Nàràyàça; Chhanda je Gàyatrã; i Írã Parameívarã Gàyatrã je Devata. Obavi Nyàsu kako je prethodno spomenuto i sjedni na osamljeno mjesto, meditirajući na Devã s tvojim srcem i umom veoma usredotočenim.

 Sada ću ti reći o Arthanyàsi. Slušaj!

 Meditiraj kako je Devatà Dyau na tvojoj glavi; blizanci Aívini na vrhovima tvojih zubiju; dvije Sandhye na tvojoj gornjoj i donjoj usni; Agni, Vatra, unutar tvojih usta; Sarasvatã na jeziku; Brihaspati na vratu; osam Vasua na tvojim grudima; Vàyui na dvije ruke; Paryanya Deva na srcu; Àkàía na stomaku; Antarãkìam (međuprostor između neba i zemlje, nebo) na pupku; Indra i Agni na slabinama; Prajàpati, takoreći zgusnuti oblik Vãjéàne (znanja) na zglobovima kukova; Kailàía i Malaya planine na dvije butine; Viívedeve na dva koljena; Viívàmitra na potkoljenicama; Sunčeva sjeverna i južna stazu, Uttaràyana i Dakìiçàyana na anusu; Pitriji na butinama; Zemlja na nogama; Vanaspati na prstima ruku i nogu; Êiìiji na dlakama tijela; Muhïrte na noktima; planete na kostima; Ritui (godišnja doba) na krvi i mesu; Samvatsare na Nimiìi (svjetlucanju oka) i Sunce i Mjesec u danu odn. noći.

Misleći kako je rečeno, reci: "Ja uzimam utočište Božanske Svete Gàyatrã, Glavne i Najizvrsnije, Tisućuoke. Ja potpuno uzimam utočište u Njoj."

 Zatim ponovi:

"Ja se klanjam Tat savitur varenyam, ja se klanjam Izlazećem Suncu na istoku, ja se klanjam Jutarnjoj Àdityi (Sunce), ja se klanjam Gàyatrã koja boravi u Jutarnjem Suncu, ja se klanjam svemu."

 O Nàrada! Tko god kazuje ovu Gàyatrã Hridayu ujutro, svi njegovi grijesi počinjeni noću bivaju uništeni. Tko god je kazuje navečer, svi njegovi grijesi počinjeni po danu bivaju uništeni. Onaj koji je kazuje navečer i ujutro može biti siguran da je oslobođen grijehâ; on se sreće s plodovima odlaženja u sve Tãrthe; on se zbližio sa svim Devama; on je spašen ako reče nešto što nije smio reći; ako je pojeo nešto što nije bilo prikladno da pojede; ako je žvakao i sisao nešto što se nije smjelo žvakati i sisati; ako je učinio nešto što se nije smjelo učiniti i ako je prihvatio stotine i tisuće darova koje se nije smjelo prihvatiti.

 Grijesi počinjeni jedenjem s drugima ne mogu mu ništa. Ako izgovori laži on neće biti kažnjen zbog toga čina; čak i ako neki ne-Brahmachàri ovo kazuje, on će postati Brahmachàri. O Nàrada! Što još da ti kažem o učincima Gàyatrã Hridaye nego to da tko da je bude obavljao postići će plodove obavljanja tisuću žrtvovanja i ponavljanja Gàyatrã šezdeset tisuća puta. U stvari, on će time postići Siddhi. Bràhmaça koji svakodnevno čita ovo ujutro bit će oslobođen svih grijeha i ići će u Brahma Loku gdje će ga se veličati. Ovo je izgovorio Bhagavàn Nàràyàça Osobno.

 Ovdje Završava Četvrto Poglavlje Dvanaeste Knjige o Gàyatrã Hridayi u Mahà Puràçi Írã Mad Devã Bhàgavatam od 18.000 stihova od Maharìi Veda Vyàse.

Poglavlje V

1. Nàrada reče: "O sveznajući! Ti pokazuješ milost Tvojim posvećenicima. Ti si opisao Gàyatrã Hridayu koja uništava grijehe. Sada reci kako ide Njen hvalospjev."

 2. Nàràyaça reče: "O Nàrada! Hvalospjev Devã Gàyatrã ide ovako:

 "O Majko Svijeta! O Ti, Koja iskazuješ naklonost Tvojim posvećenicima! O Ti, Iskonska Snago, O sveprisutna! Beskonačna! Írã Sandhye! Ja ti se klanjam. Ti si Sandhyà; Ti si Gàyatrã, Sàvitrã i Sarasvatã; Ti si Bràhmã, Vaiìçavã i Raudrã i ti si crvene, bjele i crne boje (boje Gàyatrã, Sàvitrã i Sarasvatã koje ti preuzimaš). O Bhagavatã! Na tebe Muniji uvijek meditiraju kao mladu (djevojčicu, djevicu) ujutro, punu mladosti u podne i staru navečer. Ja ti se klanjam. Askete Tebe vide kao Brahmàçã, jašući na Hamsi (labudu), Sarasvatã, jašući na Garuái i Sàvitrã, jašući na Biku. Unutuar sebe askete Tebe vide kao Onu koja ispoljava Rig Vedu (u obliku Sàvitrã) na ovome svijetu, kao Onu koja ispoljava Yayurvedu u srednjem prostoru (Antarikìam, nebo) i kao Onu Koja ispoljava Sàmavedu svuda u Rudra Loki, tako se krečući u tri svijeta. O Devã! Ti si Rudràçã u Rudra Loki, Vaiìçavi u Viìçu Loki, i Brahmàçã u Brahma Loki; time Ti pokazuješ naklonost Besmrtnicima. O Devã! Ti si Majka Koja ushićuje sedam Êiìija (zviježđe Veliki Medvjed); Ti si Màyà. Tvojim Bhaktama Ti dodijeljuješ mnoge blagodati. Ti si se pojavila iz očiju i ruku, suza i znoja Íive i Íivà-e. Ti si Majka ushićenja, Durgà Devã, Koju se obožava ovim imenima: Vareçyà, Varadà, Variìîhà, Varavarniçã, Gariìîhà, Varàhà, Varàrohà, Nãlagangà, Sandhyà i Bhoga Mokìadà. Ti si Bhàgirathã (rijeka Ganges) na ovome svijetu; Bhogavatã u Pàtàli; i Mandàkinã (mliječni put) na Nebesima. Ti si na ovome svijetu (Bhur Loka) sve-izdržavajuća Prithivã (zemlja); Ti si Vàyu Íakti (snaga zraka) u srednjem prostoru (nebo) (Bhubhar Loka); Ti si energija (ocean Tejasa) na Nebesima (Svar Loka); Ti si velika Siddhi u Mahàr Loki; Ti si Janà u Janar Loki; Ti si Tapasvinã u Tapar Loki; Ti si Istina u Satya Loki. Ti si Kamalà u Viìçu loki; Gàyatrã u Brahma Loki; i druga polovica Hare (Íive) kao Gaurã u Rudra Loki. O Devã! Tebe si opjevava kao Prakêiti - Aham - Om Mahàt tattva i iznad toga kao Najviša Sarva Brahma rïpiçã i Sàmyàvasthà Prakêiti; Ti si Iskonska Íakti; Ti si Vrhovna Íakti; O Devã! Ti si Tri-Íakti; Ti si Ichchhà Íakti (snaga volje), Kriya Íakti (snaga akcije) i Jéàna Íakti (snaga znanja). Ti si Gaègà, Yamunà, Vipàíà, Sarasvatã, Sarayu, Devikà, Sindhu, Narmadà, Ãràvatã, Godàvarã, Íatadru, Kàverã, Kauíikã, Chandra Bhàgà, Vitastà, Gaçáakã, Tapinã, Karatoyà, Gomatã, Vetravatã i druge rijeke; Ti si Iáà, Pingalà, i Suìumna živci; Ti si Gàndhàrã, Hastajihvà, Pïìà, Apïìà, Alambuìà, Kuhï, Íankini, Praçavàhinã i drugi živci u tijelu; O Devã! Ti si životna snaga u lotosu srca; Ti si Svapna nàikà u grlu; Ti si Sadàdhàrà u nepcu; i Ti si Vindumàlinã Íakti u prostoru između obrva.

 Ti si Kuçáalinã u Mulàdhàri (genitalije), Vyàpinã protežući se sve do korijena kose; Ti si Madhyàsanà na kruni glave, i Ti si Manonmanã u Brahmarandhri. O Devã! Gdje je potreba sve ovo navoditi! Dovoljno je reći da si ti sve što je vidljivo i nevidljivo u ovome svemiru, sve si Ti. Stoga, O Írã Sandhyà Devã! Ja ti se klanjam."

 O Nàrada! Tako sam ti rekao kako ide Gàyatrã Stotra koja daje svaki uspjeh, uništava sve grijehe, i dodijeljuje sve zasluge. Onaj koji sa svom pažnjom čita ovu Stotru u Sandhyà vremena, dobit će sinove ako nema sinova, i bogatstvo ako ga nema. U ovo nema sumnje. Tko god čita ovu Stotru, dobiva plodove koji se dobivaju posjećivanjem svih Tãrtha, obavljanjem svih Tapasya, davanjem svih vrsta darova, i obavljanjem svih žrtvovanja i Yoga. On uživa u sreći na ovome svijetu i konačno dobiva Mokìu. Muniji koji su uposleni u Tapasyi čitaju ovu Stotru. Ako dok se kupa, skroz ugnjuren u vodu, čovjek čita ovo, on dobiva plodove bivanja ugnjurenim u Sandhyu. O Nàrada! Uistinu ti kažem da u ove tvrdnje ne treba niti malo sumnjati. Tko god bude s predanošću slušao ovu Sandhyà Stotru, nektaroliku stvar, bit će oslobođen svh grijeha.

 Ovdje završava Peto Poglavlje Dvanaeste Knjige o Gàyatrã Stotri u Mahà Puràçi Írã Mad Devã Bhàgavatam od 18.000 stihova od Maharìi Veda Vyàse.

Poglavlje VI

1-3. Nàrada reče: "O Bhagavàne! O sveznajući! O Ti učen u Íàstrama! Iz Tvojih usana ja sam čuo tajne Írutija i Smritija. Sada te želim zapitati, O Deva! Kako se može dobiti to znanje kojim svi grijesi bivaju iskorijenjeni i uništeni, kako se postiže Brahmajéànam i kako se postiže Mokìa? Kako se smrt može svladati i kako se na ovom i narednom svijetu mogu postići najbolji rezultati. O lotosooki! Ti bi mi trebao ovo u potpunosti opisati."

 4-9. Nàràyaça reče: "O Nàrada! O veoma učeni! O Sàdhu! Sàdhu! Ti si sada uistinu postavio divno pitanje. Sada ću ti reći tisuću i osam imena Devã Gàyatrã. Slušaj pažljivo! Ova povoljna imena koja uništavaju grijehe sastavio je Brahmà i On ih je prvi recitirao. Njihov Êiìi je Brahmà, Chhanda je Unuìîup; Devatà je Gàyatrã; njena Vãja je Halavarça (suglasnici) i njena Íakti je Svaravarça (samoglasnici). Obavi Anga Nyàsu i Kara Nyàsu s Màtrikà Varçama (tj. s pedeset slogova). Sada slušaj Gàyatrãn Dhyànam, koji će Sàdhakama (praktikantima) učiniti dobro. (Bilješka: Amga Nyàsa - dodirivanje udova tijela s rukom praćeno odgovarajućom Mantrom. Kara Nyàsa - pripisivanje različitih dijelova prstiju i ruke razičitim božanstvima koje je obično praćeno molitvama i odgovarajućim pratećim gestikulacijama, dodirivanjem istih).

 Dhyànam ide ovako: "Ja obožavam Kumàrã (djevicu) Gàyatrã Devã, lotosooku, Koja jaše na Labudu (Pràçe), i Koja sjedi na lotosu (kreaciji); Koja ima tri oka i Koja je crvene boje; Koja je blistava i ukrašena draguljima i dragim kamenjem crvene, bijele, zelene, plave, žute i drugih šarolikih boja; Koja u Svojim rukama drži Kuçáiku, brojanicu, lotos i čini znakove spremnosti dodijeljivanja željenih blagodati i oko Čijega vrata visi vijenac od crvenoga cvijeća. Ja obožavam Devã Gàyatrã (Bilješke: Boje su razne emocije i osjećanja.)

 10-16. Sada ću ti izrecitirati tisuću i osam imena Gàyatrã, počevši sa slogom A i nastvivši sa à, i, ã, id. propisnim redoslijedom (sanskrtske) abecede. Slušaj! Njeni putevi i radnje ne mogu se shvatiti intelektom; .......

 

  • Knjizara

    Posjetite web knjizaru s rijetkim knjigama na hrvatskom jeziku... Velik izbor u PDF formatu po simbolicnim cijenama. Posjetite web shop.

  • Rudraksha

    RudrakshaRudrasksha se smatra najvetijim drvetom i predstavlja Boga Shivu. Za brojanice od Rudrakshe vjeruje se da imaju cudesna svojstva i smatraju se najcjenjenijim brojanicama. Preko ove stranice mozete naruciti brojanice od ovog drveta. Posjetite web shop.