Ako vaš kompjuter ne razaznaje neka slova na ovoj stranici...

Neki od tekstova na Web stranici Haidakhan Baba Net pisani su u fontu kojeg možda nemate na svom kompjuteru. Naime, transliteracija, odn. pisanje sanskrtskih slova u latiničnom pismu zahtjeva određene fontove tj. znakove koji se ne nalaze u standardnom programu fontova. Stoga su neki tekstovi pisani u fontu latin.ttf. Ovaj font omogućuje pisanje slovnih znakova koji su internacionalno prihvaćeni kao latinični ekvivalent nekih sanskrtskih slova. Ako već nemate ovaj font u vašem kompjuteru, da biste s lakoćom mogli čitati nke od tekstova, morat ćete ga instalirati na vašem kompjuteru. Ukoliko niste stručnjak za kompjutere, slijedi kratak prikaz kako da to uradite. Pritisnite ikonu Latin.ttf i kada se otovri prozor, izaberite opciju save as i spremite font bilo gdje u kompjuteru, možda najbolje na desktopu. Zati desnim mišem kliknite na ovu ikonu i zadajte opciju copy (kopiranje fonta). Zatim uđite u datoteku sa svim fontovima i bilo gdje pritisnite i kliknite desnim mišem, te zadajte opciju paste, to jest kopirali ste font u datoteku s fontovima. Od sada ćete bez problema čitati sve tekstovi na ovoj stranici.

LATIN.TTF

Slijede pravila kao se izgovaraju sanskrtska slova. (Prvo instalirajte font Latin.ttf)

Pravila sa izgovaranje Sanskrtskih slova

Samoglasnici

- kratki samoglasnici

a, i, u, êi, (ponekad samo ê), lêi (kao npr. baš, mic, puf, prav, lri)

- dugi samoglasnici

à, ã, ï. êã (ë), lêã (lë)(vrlo rijetko), e, ai, o, au (kao npr. palma, tim, sud, êi - dugo ri, lri - dugo lri, red, ai, vol, Austrija)

Suglasnici

k, g, è, î, á, ç, t, d, n, p, b, m, r, l, v, s, h - čitaju se onako kako se pišu (è, ç i n su svi n, zapadnjacima je malo teže proizvoditi ove zvukove, prva dva označavaju nosne zvukove, također postoji izvjesna razlika između î i t kao i á i d; slova bez točkica označavaju čista slova, dok se kod drugih jezik povlači nešto ka nepcu); kada se iza nekih od ovih slova nalazi slovo h, onda se to isto slovo izdahne malo naglašenije i slovo h donekle se čuje

c i ch čitaju se kao č; kod ch vrijedi pravilo slova h, slovo č se malo izdahne s neznatnim naglaskom slova h

j - čita se kao đ

jh čita se kao đ s izdahom i malim naglaskom slova h

é - čita se kao nj (npr. njam)

jé - čita se kao gj (npr. yaa)

í i ì su oboje š s izvjesnom razlikom

- slova æ i â zovu se Anusvàra odn. Visarga i smatraju se poluslovima; oni uvijek dolaze uz neki samoglasnik (iza); slovo æ čita se kao m; slovo â kao h s izdahom (kao aha).

- kada su dva ista (ili slična) slova zajedno, ona se izgovore kao jedno kratko, kao na prekid, npr. ll, ss, ddh, cch ...

Napomena: svi slogovi ovdje označeni s dva slova predstavljaju samo jedno Sanskrtsko slovo koje se može prikazati našim znakovima jedino s dva ili više pravopisnih znakova. U pisanome obliku nije moguće prenijeti točan način izgovora pojedinih slova, pa onaj koji želi poznavati točan izgovor o tome se može raspitati kod ljudi koji se koriste Sanskrtom ili Hindi jezikom, no u sadašnje vrijeme već postoje dostupni CD Romovi putem kojih se može naučiti točan izgovor pojedinih slova.

  • Knjizara

    Posjetite web knjizaru s rijetkim knjigama na hrvatskom jeziku... Velik izbor u PDF formatu po simbolicnim cijenama. Posjetite web shop.

  • Rudraksha

    RudrakshaRudrasksha se smatra najvetijim drvetom i predstavlja Boga Shivu. Za brojanice od Rudrakshe vjeruje se da imaju cudesna svojstva i smatraju se najcjenjenijim brojanicama. Preko ove stranice mozete naruciti brojanice od ovog drveta. Posjetite web shop.